[1]
ตรีเมธสุนทร จ. 2024. การพัฒนาการจัดการความรู้สู่การเป็นท่าเรือระดับโลก. สยามวิชาการ. 25, 1 (มี.ค. 2024), 39–55.