กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ทางออกของธุรกิจโรงแรมกับแนวคิดการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ Download Download PDF