สติและสมาธิที่ถูกต้อง

ผู้แต่ง

  • กิตติพงษ์ ถิ่นศรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • สมเดช นามเกตุ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทคัดย่อ

สติและสมาธิที่ถูกต้อง

References

หจก มูลนิธิสื่อธรรม. (2561). สติและสมาธิที่ถูกต้อง เรื่อง พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พรีมาพับบลิชชิงจำกัด.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31

ฉบับ

บท

บทวิจารณ์หนังสือ