Contact

วารสารการวิจัยนวัตกรรมการจัดการธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Principal Contact

Assistant Professor Dr. Attapong Peeracheir
Chiang Mai University Business School / คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Phone +66(0)5394 2109

Support Contact

Ms.Putsadee Jaichumjau
Phone +66(0)5394 2109