"พื้นที่การเรียนรู้" ที่สำคัญที่สุดคือ "โลกของความคิด" เลยเลือกใช้ ภาพของศีรษะของมนุษย์ในการนำเสนอการสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้น สุด ทางคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ได้ทำงานเกี่ยวกับการเรียนรู้หลายด้าน เลยเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการนำเสนอความหลากหลายนี้ ไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนรู้ อย่างบอร์ดเกม ศิลปะการวาดรูป การลงพื้นที่เรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชนต่างๆ ไปจนถึงการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 

เผยแพร่แล้ว: 2023-08-10