ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (2022): สิงหาคม - ธันวาคม 2565

เผยแพร่แล้ว: 2022-10-07

บทความวิจัย