วารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2023)

กรกฎาคม - ธันวาคม 

ISSN 2821 - 9821 (Print)

ISSN 2821 - 9562 (Online)

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-26

สาเหตุและผลกระทบจากการเติบโตของเงินหยวน

เจษฎา เพชรเฟื้องฟ้า, คมศิษฎ ชติกศุภเศรณ, ปฏิพงศ์พล อ้นสุวรรณ, แทนคุณ ศิวพรประทาน, ภูมิพิสิฏฐ์ ฟ้าสว่าง, คมกริช โสภาเนตร, วาสนา ศิลาเกษ

53-72

A Management in a New Era with a Pure Mind

Sirikiat Ratchusanti, Phathranit Kitthitinan, Kusuma Seedapeng, Jermkhuan Ratchusanti, Panida Sattayopat, Mathana Inchai, Sudarat Saengkeaw, Siroch Tanratanakul, Suphanit Chansong

73-82