ปีที่ 2566 ฉบับที่ 6 (2566): พฤศจิกายน-ธันวาคม 2566

					ดู ปีที่ 2566 ฉบับที่ 6 (2566): พฤศจิกายน-ธันวาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 2022-12-31

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

บทวิจารณ์หนังสือ